PRZECHOWALNIA 0 produktów
KOSZYK 0 produktów   0
fb google+ twitter pinterest Instagram ISSUU

Serie / Pisarze

szukaj

Książka tygodnia

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (wyd. 2)
Zdjęcie: Książka

Jerzy Kandziora

Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

U źródeł mojej książki o Jerzym Ficowskim tkwił pewien odruch przekory i poczucie niedocenienia istotnego składnika poezji tego autora, który nazwałbym narracją historyczną. Ale sprawa jest znacznie szersza, historia obecna jest u Ficowskiego także w doświadczeniu pozapoetyckim.

Zdjęcie: Książka

Katarzyna I. Kwiatkowska, Maciej Gawęcki

Tyrmand i Ameryka

Książka przedstawia mało znany, amerykański okres w życiu Leopolda Tyrmanda.

46,75 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Magdalena Horodecka

Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego

Czy to kolejna książka o Ryszardzie Kapuścińskim? Tylko do pewnego stopnia, gdyż Magdalena Horodecka rekonstruuje nie tyle obraz Kapuścińskiego-autora, ile Kapuścińskiego-narratora, potrafiącego w niezwykły sposób odtwarzać i przetwarzać zebrane świadectwa w nową formę.

50,15 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Jan Balbierz

Nowy kosmos

Przedstawienie światopoglądu Strindberga, inspirowanego pismami Swedenborga, Linneusza, Goethego i dziewiętnastowiecznych alchemików i okultystów.

58,65 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Adam Wiesław Kulik

Leśmian, Leśmian. Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie

Wspomnieniowa książka o Bolesławie Leśmianie napisana na podstawie rozmów z ostatnimi żyjącymi świadkami życia poety.

Zdjęcie: Książka

Kwiryna Ziemba

Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze

Przebieg autoanalizy Słowackiego, który zwykł objaśniać swe literackie wybory samemu sobie, matce i czytelnikom.

Zdjęcie: Książka

Zbigniew Mańkowski

Widzieć prawdę

Książka poświęcona filozofii twórczej egzystencji Józefa Czapskiego.

Zdjęcie: Książka

Barbara Bobrowska

Małe narracje Prusa

Na nowo zakreślony portret Bolesława Prusa – mistrza krótkiej formy prozatorskiej, otwartego na transcendencję.

Zdjęcie: Książka

Philippe Lacoue-Labarthe

Poezja jako doświadczenie

Książka w quasi-dziennikowej formie, odsłaniając znaczenia gestów Celana, poety-wygnańca, próbuje określić sens doświadczenia poetyckiego.

Zdjęcie: Książka

Ewa Graczyk

Przed wybuchem wstrząsnąć

Książka poświęcona młodzieńczej twórczości Gombrowicza: problemom płci, seksualizmu, tożsamości i języka.

Zdjęcie: Książka

Artur Pruszyński

Dobre maniery Stefana Themersona

Literacka twórczość awangardowego pisarza i filmowca na tle panoramy sztuki XX wieku.

Zdjęcie: Książka

Marta Piwińska

Wolny myśliwy

Książka sytuująca utwory Mickiewicza w rozmaitych przestrzeniach: nocnej, kosmicznej, sielskiej.

Zdjęcie: Książka

Wojciech Owczarski

Mickiewiczowskie figury wyobraźni

Twórczość Mickiewicza oglądana przez pryzmat wybranych fantazmatów.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Günter Grass i polski Pan Kichot

Teksty poświęcone Günterowi Grassowi, wybrane przez Marię Janion z okazji przyznania pisarzowi Nagrody Nobla.

Zdjęcie: Książka

Jean-Paul Sartre

Święty Genet. Aktor i męczennik

Krytycy spierają się, na ile obraz Geneta wyłaniający się z książki jest dziełem samego autora, a na ile jej bohatera. Innymi słowy: czy mamy tu do czynienia z Genetem, jakiego widział – lub chciał widzieć – Sartre, czy też raczej Sartre wiernie odwzorował taki wizerunek swojego bohatera, jaki uzyskał od samego Geneta.

Zdjęcie: Książka

Michał Fostowicz

Boska analogia. William Blake a sztuka starożytności

William Blake (1757–1827) jest w kulturze europejskiej postacią wyjątkową i odosobnioną, wymykającą się jednoznacznym określeniom. Może najstosowniej byłoby powiedzieć słowami Czesława Miłosza, że jest to „świadomy następca biblijnych proroków”.

Zdjęcie: Książka

Tadeusz Zatorski

Goethe mniej znany. Przekłady i szkice

(...) Goethe prześmiewca i satyryk, Goethe ironiczny i, co nie mniej ważne autoironiczny, Goethe ineditów i paralipomenów, frywolny, a niekiedy wręcz obsceniczny, cenzurowany, ale i usiłujący, choć z różnym powodzeniem cenzurować innych, Goethe odrzucający chrześcijaństwo, ale czyniący to „z powodu religii”, zafascynowany koncepcjami reinkarnacyjnymi i budujący własną eschatologię, zabobonny, ale i racjonalnie analizujący zabobon, Goethe niewolny od uprzedzeń antysemickich, ale i przyjaźniący się z Żydami. Takiego właśnie Goethego próbuje przybliżyć niniejsza książka.

Zdjęcie: Książka

Edward Boniecki

Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie

Zdolność do „ekstazy natchnionej”, do odczuwania i przeżywania
partycypacji uczyniła zeń poetę.

Zdjęcie: Książka

Piotr Millati

Gombrowicz wobec sztuki. Wybrane zagadnienia

Próba zrekonstruowania i usystematyzowania poglądów Gombrowicza na sztukę.

Zdjęcie: Książka

Marek Bieńczyk

Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci

Historycznoliteracki, filozofujący esej o śmierci osnuty na kanwie życia i pisarstwa Zygmunta Krasińskiego.

Zdjęcie: Książka

Jean-Paul Sartre

Idiota w rodzinie

Obszerne, najistotniejsze fragmenty niedokończonego dzieła o Flaubercie, nad którym Sartre pracował przez ostatnie lata swego życia.

Zdjęcie: Książka

Robert Cieślak

Oko poety. Różewicz wobec sztuk wizualnych

Książka o miejscu malarstwa w twórczości Tadeusza Różewicza.

Zdjęcie: Książka

Gilles Deleuze

Proust i znaki

Jedna z najbardziej znaczących książek o twórczości Prousta, napisana przez wybitnego francuskiego filozofa.