PRZECHOWALNIA 0 produktów
KOSZYK 0 produktów   0
fb google+ twitter pinterest Instagram ISSUU

Serie / Wokół literatury

szukaj

Książka tygodnia

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (wyd. 2)41,65 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Agata Bielik-Robson

Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze

Książka ta mówi o kryptoteologiach literatury, o jej bogach ukrytych.

Zdjęcie: Książka

Piotr Śniedziewski

Elegijna świadomość romantyków

Jak poradzić sobie z niemożliwą do przepracowania stratą? Jak zamieszkać w teraźniejszości? Jak poczuć się u siebie wśród ruin i grobów? Te trzy pytania (o podmiot, doświadczenie czasu oraz przestrzeń) okazały się kluczowe w romantycznym myśleniu o elegii.

35,70 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Piotr Sobolczyk

Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. 2: Dyskursy literaturoznawstwa literackiego i szkolnego

Książka opisuje najważniejsze przemiany polskiego literaturoznawstwa w ostatnich 50 latach – ukazuje m.in. narodziny polskiego strukturalizmu, wykształcenie się w jego ramach nurtu komunikacjonistycznego, przejście od strukturalnej poetyki w świetle językoznawstwa ku poetyce kognitywnej.

38,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Wojciech Owczarski

Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć

Tematem książki są literackie sny polskich pisarzy, od romantyzmu do dziś. Autor nie tworzy jednak reprezentatywnego przeglądu utworów onirycznych, lecz skupia się wyłącznie na problemie tożsamości śniącego podmiotu. Przedmiotem jego analiz są jedynie takie zapisy snów, które dadzą się potraktować jako świadectwa stanu tożsamości śniącego.

Zdjęcie: Książka

Marcin Kurek

Poezja przyziemna. Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy

Bohaterem książki jest kataloński poeta, dramatopisarz i artysta Joan Brossa (1919–1998), czołowa postać powojennej awangardy barcelońskiej, autor stu tomów poetyckich, kilkuset tekstów scenicznych oraz kilku tysięcy grafik, dzieł konceptualnych i instalacji.

33,15 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Marek Troszyński

Słowacki. Poza kanonem

„Niezależnie, czy Marek Troszyński pisze o Janku, co psom szył buty, czy formułuje nowe i oryginalne postulaty edytorskie, nieodmiennie udowadnia, że żaden tekst, żadne słowo i żadna kreska zapisana ręką poety nie istnieją w próżni, ale zawsze w sąsiedztwie, na tle czy w opozycji wobec jego innych tekstów, słów i kresek.”

Dariusz Kosiński

41,65 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Piotr Sobolczyk

Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. 1: Teoria recepcji i recepcja krytycznoliteracka

Książka podejmuje temat dobrze znany literaturoznawstwu – temat recepcji twórczości danego pisarza – ale w nowym ujęciu metodologicznym. Przenosi akcent z recepcji na dyskursywizowanie, a tym samym wykracza poza ramy literaturoznawstwa w stronę kulturoznawstwa oraz filozofii nauki.

40,80 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Beata Lentas

Tadeusz Peiper w Hiszpanii

O Tadeuszu Peiperze wiadomo wiele, a mimo to wciąż nie są znane początki jego twórczości, zwłaszcza jego życie i działalność w Hiszpanii w latach 1914–1920.  Autorce książki udało się zrewidować i zburzyć wiele mitów narosłych wokół „papieża awangardy”.

32,30 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Łukasz Tischner

Miłosz w krainie odczarowanej

Książka ta zrodziła się z przekonania, że dopiero teraz, w XXI wieku, możemy w pełni zrozumieć intuicje Czesława Miłosza. Dopiero dziś stajemy się jego współczesnymi. Co przez to rozumieć? Przede wszystkim jego uporczywą myśl o erozji wyobraźni religijnej.

Zdjęcie: Książka

Marlena Krupa

Duch i litera

Studium poświęcone zagadnieniom języka poetyckiego jako narzędzia służącego do odzwierciedlania i przekazywania głębokich doświadczeń religijnych.

32,30 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Zbigniew Kaźmierczyk

Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza

Dziełem demiurga jest świat młodego Miłosza. Książka pokazuje, że jak nikt dotąd w polskiej poezji wypowiedział on temu światu sprzeciw.

35,70 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Grzegorz Czerwiński

Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego

Niniejsza książka udowadnia, że przestrzeń jest w utworach Odojewskiego jednym z podstawowych języków mówienia o człowieku, historii, egzystencji, a więc że jest on nie tylko, jak Proust, pisarzem czasu, lecz również – pisarzem przestrzeni.

32,30 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Artur Nowaczewski

Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku

Panorama niemal stu lat polskiej literatury oglądanej z perspektywy ulicy.

Zdjęcie: Książka

Janusz Kryszak

A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. O poezji i poetach Drugiej Emigracji

Dwanaście studiów poświęconych emigracyjnym narracjom tożsamościowym w twórczości takich poetów, jak Stanisław Baliński, Marian Czuchnowski, Józef Łobodowski, Jerzy Pietrkiewicz czy Bronisław Przyłuski.

Zdjęcie: Książka

Elżbieta Zarych

Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Wpływ filozofii niemieckiej na literaturę polskiego romantyzmu

Próba przyjrzenia się powszechnej opinii, że filozofia niemiecka – zwłaszcza od Kanta do Hegla – wpłynęła na literaturę polskiego romantyzmu.

32,30 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Żaneta Nalewajk

W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza

Studium poświęcone cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza.

38,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Maciej Michalski

Filozof jako pisarz. Kołakowski - Skarga - Tischner

Studium twórczości trójki wybitnych filozofów: Leszka Kołakowskiego, Barbary Skargi i Józefa Tischnera.

34,00 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Agnieszka Tomasik

(Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie „Dziennika” w twórczości Andrzeja Kijowskiego

Andrzej Kijowski zostawił po swojej śmierci kilkadziesiąt małych, niepozornych notesów.Spisywał w nich zwierzenia o twórczych lękach, projekty i próbki literackie, fragmenty felietonów, komentarze polityczne i barwne obrazki z życia pisarzy w PRL-u. 

34,00 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego

Pierwsza polska monografia Elegii duinejskich Rainera Marii Rilkego – najdojrzalszego dzieła austriackiego poety, pisanego w zmaganiu ze śmiertelną chorobą.

Zdjęcie: Książka

Bartosz Dąbrowski

Szymanowski. Muzyka jako autobiografia

Zaskakujące studium związków łączących wyobraźnię muzyczną Karola Szymanowskiego z fantazmatyką jego skrywanych przed publicznością dzieł literackich i zapisków autobiograficznych.

Zdjęcie: Książka

Katarzyna Marciniak

Cicero Vortit Barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej

Cyceron był nie tylko mówcą i politykiem, ale także tłumaczem. Jego przekłady były czytane przez kolejne pokolenia pisarzy i myślicieli, tworzyły podstawy literackiej kultury Europy.

Zdjęcie: Książka

Jarosław Ławski

Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie

Człowiek czarnoromantyczny jest odwrotnością człowieka
jako duchowej doskonałości: niecierpliwy, pyszny, gniewny,
niesprawiedliwy, nieufny, niewierny, bezwstydny. 

Zdjęcie: Książka

Mikołaj Sokołowski

Nikt tylko Mickiewicz

Analiza Gustawa i Konrada jako kolejnych wcieleń Nikogo – postaci, której pierwowzorami są Odys Homera i Nemo Radulphusa.

30,60 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Ewa Baniecka

Poezja a projekt egzystencji. W kręgu postaw i tożsamościowych dylematów w twórczości Aleksandra Wata

Poezja Aleksandra Wata nie tylko odzwierciedla jego doświadczenia egzystencjalne, ale także wyraża kolejne próby zaprojektowania własnej tożsamości w obliczu poczucia ciągłego rozpadu.

28,05 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Tomasz Swoboda

To jeszcze nie koniec? Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach

Autor próbuje uchwycić szeroko pojętą negatywność dekadenckiego doświadczenia temporalnego i egzystencjalnego.

30,60 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Tadeusz Sucharski

Polskie poszukiwania „innej Rosji”

Autor analizuje twórczość pisarzy, którzy mimo że doświadczyli pobytu w więzieniach i obozach sowieckich, umieli dostrzec w Rosji coś więcej niż tylko opresywne totalitarne państwo.  Publikacja zdobyła nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN
w dziedzinie literatury i filologii.


Zdjęcie: Książka

Dariusz K. Sikorski

Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera

Książka prezentuje spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Autor nie tylko stara się ochronić ważny element dziedzictwa narodowego, ale także przedstawia cały dramatyzm walki o uznanie prawa do tworzenia kultury przez polskich Żydów.

Zdjęcie: Książka

Anna Szczepańska

Chimera. Tekstowa kolekcja Zenona Przesmyckiego

Odczytując poszarzałe karty „Chimery”, autorka pamięta, że chimera to nie tylko mityczny stwór zadziwiający własną kompozycją, ale także chimère – ułuda.