PRZECHOWALNIA 0 produktów
KOSZYK 0 produktów   0
fb google+ twitter pinterest Instagram ISSUU

Serie / Eseje o Sztuce

szukaj

Książka tygodnia

Atrament melancholii50,15 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Gustav Hocke

Świat jako labirynt, t. 2: Manieryzm w literaturze

Książka opisująca zjawisko manieryzmu w sztuce i literaturze od epoki renesansu aż po współczesność.

55,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Joanna Pollakówna

Zapatrzenie

Książka Zapatrzenie ma przedstawić większość eseistycznej twórczości zmarłej w roku 2002 autorki.

55,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Hubert Damisch

Teoria /obłoku/. W stronę historii malarstwa

"Obłok wdziera się na niebo zachodniego malarstwa od średniowiecza aż po wiek XIX. Jest nie tyle fragmentem opisu, ile elementem semiotyki obrazu - grafem, którego funkcja zmienia się w zależności od epoki."

52,70 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Michał Rusinek

Retoryka obrazu

Książka ta stanowi próbę odczytania obrazu za pomocą narzędzi wypracowanych przez retorykę — rozumianą jako teorię dyskursu, skoncentrowaną wokół perswazji, topiki i figuratywności.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce

Muzyka w wyobrażeniach ogrodu w literaturze i sztuce, a zwłaszcza w operze, muzyka przeznaczona do wykonania ogrodowego oraz muzyka jako metafora ogrodu stanowią treść książki składającej się z prac literaturoznawców, muzykologów, historyków i historyków sztuki.

Zdjęcie: Książka

Louis Marin

O przedstawieniu

Pierwsza w języku polskim książka wybitnego francuskiego filozofa, historyka, semiologa i krytyka sztuki XX wieku. 

Zdjęcie: Książka

John Ruskin

Niewinne oko. Szkice o sztuce

Niniejsza książka, zawierająca teksty poświęcone historii i teorii sztuki, pozwala wniknąć w różnorodną myśl i bogatą malarską i architektoniczna wyobraźnię Johna Ruskina.

Zdjęcie: Książka

Wiesław Juszczak

Wędrówka do źródeł

Na niniejszy tom złożyły się szkice powstałe mniej więcej w ciągu ostatniego półwiecza: najwcześniejszy z nich pochodzi z 1963 roku, najpóźniejszy z przełomu lat 2005–2006. 

55,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Jean Clair

Kryzys muzeów

Tekst porusza kwestię znaczenia kultury, a w szczególności muzeów w społeczeństwie, w którym kultura nie jest niczym więcej niż rozrywką, a muzea pełnią rolę supermarketów.

Zdjęcie: Książka

Jan Białostocki

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce, 1600-1700, t. 3

Trzeci, ostatni tom Wyboru tekstów do Historii doktryn artystycznych. Obejmuje piśmiennictwo XVII wieku. 

72,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Maria Poprzęcka

Inne obrazy

Autorka tropi te elementy w naszym postrzeganiu świata, które na przestrzeni wieków zostały wyalienowane przez konwencje kulturowe.

Nagroda Gdynia w kategorii Esej.

Zdjęcie: Książka

Jan Białostocki

Płeć śmierci (wyd. 2)

Trzy szkice poświęcone przedstawianiu śmierci w malarstwie oraz dziejom obrazowania idei vanitas w poezji i sztuce.

Zdjęcie: Książka

Hubert Damisch

Okno w żółci kadmowej albo o tym, co kryje się pod spodem malarstwa

Książka jest subiektywną panoramą współczesnego malarstwa; próbą przedstawienia jego historii w formie plecionki z krzyżujących się nitek-opozycji.

Zdjęcie: Książka

Jan Białostocki

Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, t. 2

Druga część antologii, obejmująca obfitujący w literaturę o sztuce wiek XVI – epokę odrodzenia, reformacji i wczesnego manieryzmu.

63,75 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Czeska myśl filmowa. Tom II: Reguły gry

Drugi tom tekstów teoretycznofilmowych
z obszaru czeskiej kinematografii.

Zdjęcie: Książka

Jean Starobinski

Wynalezienie wolności

Rozprawa z wyimaginowanym obrazem wieku XVIII jako epoki dekadenckiej i jałowej.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Czeska myśl filmowa. Tom I: Obrazy, obrazki, obrazeczki

Wybór tekstów teoretycznofilmowych z obszaru czeskiej kinematografii.

Zdjęcie: Książka

Małgorzata Czermińska

Gotyk i pisarze

Katedra w poezji, powieściach, esejach i listach polskich pisarzy, od Stanisława Wyspiańskiego do Jacka Dukaja.

Zdjęcie: Książka

Anna Maja Misiak

Judyta – postać bez granic

Mit biblijnej Judyty widziany w sztuce, literaturze i teatrze. Judyta ubrana i naga, ideał cnoty i kobieta fatalna, symbol władzy i znak śmierci.

Zdjęcie: Książka

Wiesław Juszczak

Malarstwo polskiego modernizmu

Synteza polskiej sztuki modernistycznej połączona z antologią tekstów autorstwa młodopolskich i pozytywistycznych krytyków, pisarzy i artystów.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Mit Orfeusza

Studia wybitnych humanistów poświęcone mitowi Orfeusza.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Sztuka w świecie znaków

Prace badaczy z tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej.

Zdjęcie: Książka

Luce Abeles

Sztuki Niezborne, czyli akademia szyderstwa

Niemal zapomniana dzisiaj sztuka Niezbornych, którzy w 1882 roku na krótko zaszokowali artystyczny Paryż.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa

Zbiór nieznanych tekstów o filmie rosyjskich pisarzy, artystów, filologów i filmoznawców.

Zdjęcie: Książka

Marcin Giżycki

Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku

Jeden z pierwszych polskich krytyków sztuki, informujących o próbach ujęcia współczesności w duchu postmodernizmu i komentujących to zjawisko jako zmierzch pewnej kulturowej formacji.

Zdjęcie: Książka

Jacek Wachowski

Performans

Próba spojrzenia na  „hipertekstualną, wirtualną i płynną” problematykę performansu.

Zdjęcie: Książka

Agnieszka Taborska

Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm

Próba pokazania, jak surrealistyczne spojrzenie na świat łączy biografie rozmaitych artystów, a tym samym kształtuje historię i mitologię nurtu.

Zdjęcie: Książka

Jean Clair

De Immundo

Podróż do Dantejskiego piekła sztuki współczesnej. Samookaleczenia, tortury, fascynacja wydzielinami jako formy artystycznego wyrazu.

Zdjęcie: Książka

Jan Kott

Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze

Zebrane wypowiedzi wybitnego krytyka teatralnego o dziele Tadeusza Kantora.

Zdjęcie: Książka

Łukasz Kiepuszewski

Obrazy Cézanne

Analiza twórczości Paula Cézanne'a.

Zdjęcie: Książka

Beata Purc-Stępniak

Kula jako symbol vanitas

Świat w kuli Hieronima Boscha, portret z kulą, bańki mydlane, czaszka-kula, kula-więzienie. Autorka charakteryzuje postawy wobec śmierci i przemijania związane z symbolem kuli

Zdjęcie: Książka

Jacques Derrida

Prawda w malarstwie

Pozycja filozoficzna, poświęcona relacji między sztukami plastycznymi a dyskursem, którym próbuje się je ujmować.

Zdjęcie: Książka

Gustav Hocke

Świat jako labirynt

Książka o manieryzmie w sztuce, literaturze i życiu społecznym.

Zdjęcie: Książka

Jan Białostocki

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku

Panorama poglądów na sztukę, od Sokratesa i Platona aż po Traktat o malarstwie Leonarda da Vinci.

Zdjęcie: Książka

Piotr Demianowicz Uspienski

Czwarty wymiar

Rozprawa o jednym z pojęć, wprowadzonych przez naukę w pierwszej połowie XX wieku.

Zdjęcie: Książka

Roberto Salvadori

Poszukiwanie nowoczesności

Włoski krytyk sztuki kreśli portrety najważniejszych w historii nowoczesności artystów i zdarzeń.

Zdjęcie: Książka

Leszek Brogowski

Powidoki i po... Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego

Pierwsza próba zinterpretowania całej twórczości malarskiej jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku, od unizmu po malarstwo powidoków, obejmująca również malarstwo tematyczne.

Zdjęcie: Książka

Dick Higgins

Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje

Eseje jednego ze współtwórców fluxusu, ruchu artystycznego, który głosił wartość nieograniczonej ekspresji i zabawy.

Zdjęcie: Książka

Andrzej Pieńkos

Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych

Śmierć nie jest zdarzeniem z życia, ale życiem wstrząsa do głębi. Sztuka po oświeceniu zafascynowana jest przedstawieniem śmierci, ale podejmując ten temat, musi zmierzyć się z jej nieprzedstawialnością.

Zdjęcie: Książka

Maria Poprzęcka

Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki

Wiek XIX jest nam stosunkowo bliski, i może dlatego tak mało poznany. Jak pisać o sztuce XIX wieku i jaką się ona ukaże, kiedy ją naprawdę odkryjemy? Odpowiedzią jest ten zbiór esejów najwybitniejszej polskiej znawczyni tego okresu.

Zdjęcie: Książka

Jan Białostocki

Płeć śmierci

Trzy eseje jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Teksty szkicujące historię przedstawiania śmierci w malarstwie oraz dzieje obrazowania idei „marności” w poezji i sztuce.

Zdjęcie: Książka

Michał Paweł Markowski

Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza

Obraz pokazuje przedmioty, ale też daje do myślenia. Ujawnia podobieństwo i przynosi sens. Filozofia, teologia i teoria sztuki od zarania próbowały rozjaśnić tę dwuznaczność.

Zdjęcie: Książka

Konstanty A. Jeleński

Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości

Jeleński interpretuje Lalkę Bellmera jako wyraz ukrytej w ciele nieświadomości, o której zapomniała nawet psychoanaliza.

Zdjęcie: Książka

Charles Baudelaire

Malarz życia nowoczesnego

Klasyczny esej, w którym po raz pierwszy pojawia się słowo nowoczesność – modernité – i w którym poeta próbuje na żywo uchwycić cechy nowej, rodzącej się na jego oczach epoki.

Zdjęcie: Książka

Gaston Bachelard

Płomień świecy

Filozof, który przez całe życie zajmował się filozofią nauki, a w latach dojrzałych poświęcił się filozofii marzenia poetyckiego, pozwala tutaj własnej wyobraźni oddać się marzeniom. Ostatni tekst Bachelarda.

Zdjęcie: Książka

Jacques Derrida

Ostrogi. Style Nietzschego

Jeden ze sztandarowych tekstów dekonstrukcji: styl ( franc. style) jest jak rozpruwający nieprzemierzone obszary sztylet ( franc. stylet), a instrumentem cięcia jest pióro pisarza (franc. stylo).

Zdjęcie: Książka

Michel Foucault

To nie jest fajka

Klasyczna już dziś analiza słynnego obrazu Magritte.