PRZECHOWALNIA 0 produktów
KOSZYK 0 produktów   0
fb google+ twitter pinterest Instagram ISSUU

Serie / Podręcznik Humanisty

szukaj

Książka tygodnia

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (wyd. 2)
Zdjęcie: Książka

Alfredo Stussi

Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii

Podręcznik Alfreda Stussiego podejmuje podstawowe i uniwersalne zagadnienia filologii-edytorstwa. Pole zainteresowań filologa wyznacza cel praktyczny: ustalenie (lub rekonstrukcja) oryginalnej (lub uznanej za prawidłową) formy tekstu, odtworzenie właściwego kształtu wyrazów i zdań, usytuowanie tekstu w ramach pewnej tradycji, wyjaśnienie niezrozumiałych aspektów oraz zaproponowanie elementarnej interpretacji.

50,15 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Tzvetan Todorov

Teorie symbolu

Teorie symbolu – pierwsza część historyczno-teoretycznego dyptyku – nie są historią semiotyki. Owszem, jest tu mowa o semiotyce. A raczej o całym zespole dyscyplin, które w przeszłości dzieliły między siebie dziedzinę znaku i symbolu: o semantyce, logice, retoryce, hermeneutyce, estetyce, filozofii, etnologii, psychoanalizie i poetyce. I o niektórych z ich przedmiotów, którymi były: piękno i imitacja, docere et placere, tropy i figury, kondensacja i przemieszczenie…

Zdjęcie: Książka

Bohdan Dziemidok

O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj

Wyczerpująca klasyfikacja i charakterystyka teorii i rodzajów komizmu wzbogacona przykładami z takich dziedzin sztuki, jak film, teatr czy literatura.

Zdjęcie: Książka

Noel Carroll

Filozofia sztuki masowej

Celem książki jest rozwinięcie, a może raczej zapoczątkowanie refleksji filozoficznej nad sztuką masową, prowadzonej z perspektywy estetyki analitycznej.

Zdjęcie: Książka

Rudolf Arnheim

Myślenie wzrokowe

Tezy zawarte w książce Myślenie wzrokowe, po raz pierwszy wydanej w roku 1969, są prowokacyjne i dalekosiężne. Arnheim twierdzi, że myślenie jest ze swej natury percepcyjne. Twierdzi też, że starożytna dychotomia między obserwacją a myśleniem, między odczuwaniem a rozważaniem jest mylna i wprowadza w błąd.

Zdjęcie: Książka

Antoine Compagnon

Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek

Książkę czyta się jak fascynującą opowieść o odwiecznych zmaganiach teoretyków z materią literacką.

41,65 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Bogusław Żyłko

Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska

Zadaniem niniejszej rozprawy jest w miarę wyczerpujący opis zjawiska, które w historii współczesnej humanistyki określa się mianem tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej.

38,25 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Krzysztof Pomian

Europa i jej narody (wyd. 3)

Nowe, uzupełnione i poszerzone wydanie książki podejmującej problem jedności Europy.

Zdjęcie: Książka

Leonid Stołowicz

Historia filozofii rosyjskiej

Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej.

Zdjęcie: Książka

Rudolf Arnheim

Myślenie wzrokowe (wyd. 2)

Arnheim twierdzi, że starożytna dychotomia między obserwacją a myśleniem, między odczuwaniem a rozważaniem jest mylna i wprowadza w błąd. Nawet podstawowe procesy postrzegania pociągają za sobą mechanizmy typowe dla myślenia, a myślenie odbywa się za pomocą zmysłu wzroku.

Zdjęcie: Książka

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski

Historia myśli filmowej. Podręcznik (wyd. 2)

Alicja Helman i Jacek Ostaszewski podjęli próbę uporządkowania i omówienia najważniejszych teorii filmu.

Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Literatura Europy. Historia literatury europejskiej

„Ta imponująca cegła przemierza poszczególne epoki i gatunki literackiej Europy. […] W tworzeniu tej wyjątkowej układanki dla 900 milionów Europejczyków wzięło udział dwustu naukowców. Jej kulturowa moc jest niezwykła!”

 „Le Soir”, 18 stycznia 2008