PRZECHOWALNIA 0 produktów
KOSZYK 0 produktów   0
fb google+ twitter pinterest Instagram ISSUU

Serie / Idee

szukaj

Książka tygodnia

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (wyd. 2)
Zdjęcie: Książka

Stanisław Cichowicz

Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy

Dzieło życia zbierające w jeden tom rozproszone eseje jednego z najoryginalniejszych polskich filozofów, który margines wybrał jako sposób życia.

Zdjęcie: Książka

Boris Andriejewicz Uspienski

Religia i semiotyka

Pięć rozpraw z historii kultury rosyjskiej (od XI do XIX wieku).

Zdjęcie: Książka

Joanna Bator

Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek drugiej fali

Analiza teoretycznych aspektów współczesnego feminizmu amerykańskiego i francuskiego.

Zdjęcie: Książka

Władimir Toporow

Miasto i mit

Wykład semiotyki miasta i jego mitów napisany przez jednego z założycieli słynnej tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki.

Zdjęcie: Książka

Sławomir Magala

Między giełdą a śmietnikiem. Eseje simmlowskie

Analizy współczesności zainspirowane myślą Simmla.

Zdjęcie: Książka

Zbigniew Mikołejko

Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma

Nieortodoksyjne czytanie Biblii ukazuje zaskakujące związki Erosa ze śmiercią, polityki z religią, ofiary z katem. Tak Bóg „miota ludźmi w piekle materii”.

Zdjęcie: Książka

Boris Andriejewicz Uspienski

Historia i semiotyka

Ważny przyczynek do współczesnej teorii semiotyki, która przekształciła się głęboko w latach osiemdziesiątych pod wpływem spotkania z historią.

Zdjęcie: Książka

Guy Debord

Społeczeństwo Spektaklu

Mityczna książka paryskiego maja, stanowiąca pionierską i w znacznym stopniu profetyczną analizę współczesnego społeczeństwa mass mediów.

Zdjęcie: Książka

Andrzej Chojecki

Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki

Refleksja nad refleksją: dlaczego współczesna humanistyka samej sobie poświęca tyle uwagi? Czy metarefleksja, znamię wyostrzonej samoświadomości, nie staje się jej ograniczeniem?

Zdjęcie: Książka

George Steiner

Rzeczywiste obecności

Zamiast bezpośrednio z dziełami, coraz częściej obcujemy dziś z ich interpretacjami, albo nawet z interpretacjami interpretacji. Steiner sam napisał historię Antygon... Czy nie jest to ucieczka od rzeczywistej obecności?

Zdjęcie: Książka

Michaił Bachtin

W stronę filozofii czynu

Odnaleziony po pół wieku fragment traktatu filozoficznego, nad którym Bachtin pracował w młodości. Tekst rzucający nowe światło na filozoficzne inspiracje światowej sławy badacza kultury.

Zdjęcie: Książka

Anna Wieczorkiewicz

Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz
i włóczęga

Pielgrzym, rycerz i włóczęga jako literackie metafory podróży człowieka przez życie.

Zdjęcie: Książka

Tadeusz Komendant

Upadły czas. Sześć esejów i pół

Literatura jako specyficzne doświadczenie czasu. Słowacki czytany przez pryzmat strukturalizmu, Nietzsche przez pryzmat Miłosza, Trentowski przez pryzmat Heideggera...