• Issuu

Maria Jankun-Dopartowa

(ur. 1962) 
Historyk filmu i krytyk, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat uzyskała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W latach 1990–1992 założyła i redagowała czasopismo filmowe "Konkurs", skupiające laureatów konkursu magazynu "Kino" z 1983 roku. Współredaktor książki zbiorowej Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej (wyd. Arcana 1996), autorka książek Labirynt Polańskiego (wyd. Arcana, 2000; wyd. 2 Rabid, 2003) oraz Czy kino może nawrócić? Wokół "Pasji" Mela Gibsona (wyd. Homini, 2004). Publikowała m.in. w magazynach "Kino", "Kwartalnik Filmowy", "Studia Filmoznawcze" oraz pracach zbiorowych, a także w polskich i zagranicznych katalogach malarstwa Marii Bieńkowskiej-Kopczyńskiej. Wciąż poszukuje sposobów interpretacji zjawisk filmowych, które pozwolą objąć pogranicza kina, sztuki, literatury, historii idei oraz uwzględnią przemiany świadomości społecznej i przemiany modeli duchowości współczesnego człowieka. Przygotowuje monografię poświęconą twórczości polskiej szkoły filmowej.

Książki tego autora: