• Issuu

Grzegorz Ziółkowski

Urodzony w 1970 roku w Żninie. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską Argonauci współczesnego teatru. Podróże teatralne zespołów Petera Brooka, Eugenia Barby i Włodzimierza Staniewskiego (promotor – dr Leszek Kolankiewicz). Stypendysta The British Council (1994–1995). W 1999 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obronił rozprawę doktorską Teatr Bezpośredni. Droga Petera Brooka, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej. Stypendysta Miasta Poznania (1996) i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Uhonorowany Medalem Młodej Sztuki „Głosu Wielkopolskiego” za reżyserską i animacyjną działalność teatralną (1999). Pracuje w Radzie Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Maski” w Poznaniu. Pomysłodawca i organizator konferencji młodych teatrologów „Maski i twarze” (1998), „Teatr: ciało i cień” (1999) oraz „Teatr: wspomnienie i wyobrażenie” (2000). Publikował w „Teatrze”, „Dialogu”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”. Stale współpracuje z „Didaskaliami”. Tłumaczy z języka angielskiego. Od 1991 roku prowadzi w Poznaniu eksperymentalne Biuro Poszukiwań Teatralnych.

Książki tego autora: