• Issuu

Roberto Salvadori

Urodzony we Florencji 1943 roku; mieszka w Warszawie. Publicysta i tłumacz, wykładowca w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Filozof, znawca heglizmu (autor książek: Hegel we Francji, Bari 1974; Interpretacje heglowskie, Florencja 1980), autor reportaży z podróży (portrety miast) i szkiców o obliczach nowoczesności. Współpracuje z prasą włoską i polską. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Zeszyty Literackie”.

Książki tego autora: