• Issuu

Władimir Toporow

Władimir Nikołajewicz Toporow (ur. 1928), moskwianin, filolog, indoeuropeista, semiotyk kultury, jeden z czołowych przedstawicieli tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej. Pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk i Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym. Od 1990 roku członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Pierwszy laureat nagrody fundacji Aleksandra Sołżenicyna, przyznanej mu za wielki wkład w dzieło „samopoznanie Rosji”. Jeden z najbardziej uniwersalnych humanistów współczesności, autor ok. 1500 prac (w tym kilkunastu obszernych monografii), odnoszących się do wielu dyscyplin naukowych: językoznawstwa, literaturoznawstwa, folklorystyki, religioznawstwa, mitologii. Przedkładany Czytelnikowi tom jest pierwszą polską książkową edycją pism Władimira Toporowa.

Książki tego autora: