• Issuu

Monika Sznajderman

Antropolog kultury; stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Autorka książek Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS (Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994) i Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998). Zajmuje się antropologią współczesności (zwłaszcza problemami popularnej kultury audiowizualnej) i formami współczesnej religijnej wyobraźni. Mieszka w Beskidzie Niskim.

Książki tego autora: