• Issuu

Robert Cieślak

Urodził się w 1965 roku w Połczynie Zdroju. Studiował sztukę aktorską w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej US i redaktorem naczelnym „Głosu Szczecińskiego”. Zajmuje się głównie poezją polską XX wieku i krytyką teatralną. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Kresach”, „Pograniczach” oraz w pracach zbiorowych.