• Issuu

Leszek Brogowski

(ur. 1955)
nauczyciel akademicki. Studia: Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Gdańskiej 19731978, mgr inż.; Wydział Filozofii na Sorbonie w Paryżu 19851989, mgr filozofii 1989, dr filozofii 1995, habilitacja na Uniwersytecie w Rennes  2001. Praca, kariera zawodowa: założyciel i dyrektor 1978-81 Galerii GN w Gdańsku; 1996–1997 wykładał estetykę i historię filozofii na Wydziale Filozofii paryskiej Sorbony, w 1997 objął katedrę estetyki i nauk o sztuce na wydziale Arts, Lettres, Communication (Sztuka, Literatura, Komunikacja) Uniwersytetu Górnej Bretanii w Rennes; w tych samych latach wykładał na uniwersytetach Paris I, Paris X, Valenciennes; współzałożyciel 1995 i współwłaściciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którego jest dyrektorem programowym; W roku 2000 założył na Uniwersytecie Rennes 2 wydawnictwo Éditions Incertain Sens publikujące książki artystów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w prasie artystycznej i filozoficznej w kraju i za granicą, m.in.: „Format”, „Magazyn Sztuki”, „Les Cahiers du mnam”, „Critique d’art”, „Galerie l’Ollave”, „Recherches poïétique”, „Revue d’esthétique”, „Critique”; w latach 1975–1986 miał wiele indywidualnych wystaw z dziedziny fotografii, rysunku i malarstwa, m.in. w Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Paryżu, Lyonie, Kopenhadze. Książki: Sztuka i człowiek (WSiP 1989), Sztuka w obliczu przemian (WSiP 1989), Dilthey. Conscience et histoire (Presses Univérsitaires de France 1997), Powidoki i po... Unizm i „Teoria Widzenia” Władysława Strzemińskiego, słowo/obraz terytoria 2001.