• Issuu

Dick Higgins

(1938–1998) 
Poeta, kompozytor i teoretyk sztuki, związany z grupą Fluxus. Opublikował czterdzieści siedem książek, z których warto wymienić Poems Plain and Fancy (Station Hill Press), A Book About Love and War and Death (Something Else) oraz 2001: Modernism Since Post-Modernism (San Diego State University Press). W 1963 roku zainicjował działalność wydawnictwa Something Else Press, w którym ukazywały się prace między innymi Gertrudy Stein, Marshalla McLuhana, George’a Brechta czy Daniela Spoerri. Współpracował z artystami tej miary, co John Cage, Ray Johnson, a także z żoną – Alison Knowles. Higgins – artysta wszechstronny – jest autorem terminu „intermedia”, odnoszącego się do sztuk z pogranicza muzyki, plastyki czy literatury.