• Issuu

Jacques Derrida

(15.07.1930 El-Biar w Algieri  8.10.2004 Paryż)
Filozof francuski. J eden z najważniejszych, a z pewnością najgłośniejszy filozof drugiej połowy XX wieku, twórca i promotor dekonstrukcji w dziedzinach filozofii i badań literackich, autor ponad pięćdziesięciu książek. Dyrektor badań w École des Hautes Études w Paryżu wykładał na wszystkich kontynentach, w tym przez wiele lat na uniwersytetach amerykańskich, m.in. w Yale i Irvine. Do najwazniejszych jego prac należą: Marges de la philosophie (1972), Glas (1974), La Vérité en peinture (1978), La Carte postale , Psyche (1987), Du droit a la philosophie (1990), Specters de Marx (1993), Politiques de l'amitie (1994), Foi et savoir (1996).