• Issuu

Jurij Łotman

(1922–1993)
Wybitny rosyjski semiotyk, historyk i literaturoznawca. Urodził się w Leningradzie (Petersburgu), gdzie ukończył studia filologiczne. W roku 1950 podjął pracę naukową na Uniwersytecie w Tartu (Estonia). Tam powołał własną szkołę semiotyczną, do której należeli między innymi Borys Uspienski, Wiaczesław Iwanow, Władimir Toporow i Michaił Gasparow. Szeroki zakres zainteresowań Łotmana obejmował teorię kultury, rosyjską literaturę i historię, ponadto semiologię, semiotykę kina i sztuk pięknych. Liczbę jego prac, tłumaczonych dodatkowo na wiele języków świata, ocenia się na około 800 tytułów, dlatego Łotman jest dziś jednym z najbardziej wpływowych i najczęściej cytowanych humanistów. W Polsce opublikowano między innymi Semiotykę filmu (1983), Aleksandra Puszkina (1990) oraz Kulturę i eksplozję (1999).