• Issuu

Boris Andriejewicz Uspienski

(ur. 1937)
Filolog, semiotyk kultury. Jeden z współtwórców tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki kultury. Wieloletni profesor Uniwersytetu Moskiewskiego. Obecnie wykłada na uniwersytecie w Neapolu. Mieszka w Rzymie. Bibliografia jego prac liczy kilkaset pozycji, w tym 28 książek. Pięć z nich zostało przełożonych na język polski: Kult św. Mikołaja na Rusi (1985), Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy (1992), Poetyka kompozycji (1997), Historia i semiotyka (1998) i Religia i semiotyka (2002).