• Issuu

Anna Wieczorkiewicz

Absolwentka filologii polskiej i etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską, będącą antropologicznym ujęciem motywu wędrówki w literaturze obroniła w Instytucie Badań Literackich PAN; stopień doktora habilitowanego z dziedziny filozofii kultury uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Swoje projekty badawcze realizowała też w ramach stypendiów na uniwersytetach zagranicznych. Interesuje ją ten rodzaj refleksji nad kulturą, w którym odkrywa się wielorakość powiązań tradycji i nowoczesności. Pisała o rzeczywistości muzealnej i o rzeczywistości chwytanej w podróżach, o człowieku jako figurze retorycznego wyrażania różnych sensów oraz jako jednostce doznającej świata. Publikowała m.in. w czasopismach "Kultura i Społeczeństwo", "Kultura współczesna", "Konteksty", "Nowa ResPublica", "Społeczeństwo otwarte". Mieszka w Warszawie.