• Issuu

Alexandre Koyré

Francuski historyk i filozof rosyjskiego pochodzenia, zmarł w 1964 roku jako członek renomowanego Institute for Advanced Studies w Princeton, gdzie pracowali w tym samym okresie uczeni tej miary, co Einstein czy Panofsky. W czasie studiów słuchał wykładów Hilberta oraz Husserla i zalicza się go „koła Getyńskiego”, czyli do wąskiego grona uczniów Husserla z okresu Badań logicznych. O uniwersalności jego kultury filozoficznej świadczy zakres podejmowanych badań - od Platona i Descartes’a, poprzez fizykę Arystotelejską i renesansową astronomię, aż po filozofię nowożytnej nauki. To właśnie jego studia o Newtonie i Galileuszu należą do najsłynniejszych jego książek. Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata należy do tego samego okresu i przedmiotu badań, mianowicie badań nad genezą nowożytnej nauki, a więc także nad źródłami nowoczesności w cywilizacji Zachodu. W każdej dziedzinie, w której prowadził badania, pozostawił istotny wkład: tylko tam bowiem, gdzie rysowała się nadzieja odkrycia nowego sensu, pozostającego dotychczas w ukryciu, decydował się zabierać głos w dyskusji. Był przeciwieństwem badacza-archiwisty: działał jedynie na obszarach domagających się reinterpretacji. Przykładem takiej reinterpretacji jest między innymi książka Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata. W Polsce znany dotychczas z jednego tylko tłumaczenia: Mistycy, spirytualiści, alchemicy niemieccy XVI wieku.