• Issuu

Ewa Bieńkowska

Urodzona w Warszawie, mieszka pod Paryżem. Historyk idei, eseista, pisarz. Wykładała historię literatury francuskiej i teorię kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz literaturę porównawczą na uniwersytecie w Awinionie. Członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Jest autorką książek: Dwie twarze losu. Nietzsche, Norwid (Warszawa 1975), W poszukiwaniu królestwa człowieka (Warszawa 1981), Dane, odebrane (Londyn 1985), Spór o dziedzictwo europejskie (Warszawa 1999).

Książki tego autora: