• Issuu

Mariusz Wilk

Urodził się 19.01.1955 roku we Wrocławiu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był działaczem opozycji demokratycznej. Brał udział w tworzeniu pism „Podaj dalej”, „Biuletyn Dolnośląski” i „Tematy”. Był też naczelnym redaktorem biuletynu Regionu Gdańskiego „Solidarność” i jednym z autorów książki pt. Konspira. Od kilku lat żyje w Rosji na Wyspach Sołowieckich, współpracując z paryską „Kulturą”.