• Issuu

Marek Bieńczyk

(ur. 1956) 
Autor powieści: Terminal (1994), Tworki (1999, nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Władysława Reymonta za książkę roku) i esejów Czarny człowiek (1991; Nagroda Fundacji im. Górskich), Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty (1998); wyróżnienie Fundacji Kultury, nominacja do Nagrody Nike), Kroniki wina (2001), Oczy Dürera. W kręgu melancholii romantycznej , tłumacz Kundery, Ciorana, Barthes'a, Lanzmanna. W roku 2000 otrzymał Paszport Polityki. Pracuje w Instytucie Badań Literackich.