• Issuu

Zbigniew Warpechowski

Należy do nielicznego grona polskich artystów trwale związanych z międzynarodowymi środowiskami artystycznymi. Od końca lat pięćdziesiątych jest aktywnym uczestnikiem życia artystycznego. Brał udział w wielu prezentacjach polskiej sztuki w kraju i za granicą. Formą, w której się wyraża, jest performance, polegający na traktowaniu dzieła nie jako przedmiotu, lecz jako procesu. Performance pojawił się w latach siedemdziesiątych w ramach refleksji krytycznej nad formą dzieła sztuki i jego relacją do publiczności. Jest formą efemeryczną – jednorazowym procesem, w którym artysta jest jednocześnie autorem i materiałem.