• Issuu

Sylwester Latkowski

"Urodziłem się w roku 1966 w Elblągu; pracowałem kolejno jako konstruktor, wychowawca, nauczyciel fizyki i języka polskiego; kierowałem kilkoma firmami prywatnymi; wydawałem dwa pisma lokalne (w tym okresie byłem zbyt blisko polityki, za co zapłaciłem zbyt wysoką cenę); zajmowałem się konsultingiem, reklamą i marketingiem, świadcząc usługi dla firm w kraju i zagranicą; prowadziłem kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu dla jednej z partii w woj. elbląskim i olsztyńskim; wiodłem życie między Hamburgiem, Berlinem, Kopenhagą, Sztokholmem, Helsinkami, a Wilnem, Grodnem, Mińskiem, Rygą, Petersubrgiem i Moskwą. W Polsce byłem gościem. Kilka lata przeżyłem jako człowiek "wyjęty z pod prawa" i kilkanaście miesięcy "za murem". To w tym okresie zająłem się pisaniem powieści i scenariuszy filmowych. Wcześniej, w latach 1986-1989, publikowałem poezję w istniejących wówczas pismach literacko-kulturalnych; wydałem m.in. arkusz poetycki; miałem kilka wieczorów autorskich".  zob. chat z Sylwestrem Latkowskim w Wirtualnej Polsce

Książki tego autora: