• Issuu

Bolesław Oleksowicz

Urodzony w 1951 roku w Gdańsku. Historyk literatury. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autor około 40 artykułów opublikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim” oraz „Wieku Oświecenia”. Interesuje się pograniczem oświeceniowo-romantycznym i romantyzmem, zwłaszcza legendotwórstwem poetyckim i literackimi przekształceniami biografii. Aktualnie pracuje nad etymologiami Adama Mickiewicza w zakresie nazw własnych widzianymi w perspektywie romantycznej filozofii języka.