• Issuu

Ursula Phillips

Pracuje w University College London. Współredagowała prace zbiorowe: New Perspectives in Twentieth-Century Polish Literature. Flight from Martyrology (1992), Muza Donowa. A Celebration of Donald Pirie’s Contribution to Polish Studies (1995). Jest członkinią komitetu redakcyjnego „Slavonic and East European Review”, publikuje w brytyjskich periodykach naukowych studia o literaturze polskiej. Przełożyła na angielski książki Wiesława Myśliwskiego, Antoniego Mączaka, Grażyny Borkowskiej, ostatnio Malwinę Marii Wirtemberskiej.