• Issuu

Joanna Bator

(ur. 1968) 
Absolwentka wrocławskiego kulturoznawstwa i Szkoły Nauk Społecznych, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie od 1999 roku pracuje w Zespole Psychoanalizy i Badań nad Kategorią „Gender” w Filozofii Współczesnej. Należy do grupy osób młodego pokolenia, które zaczęły feministyczną debatę w Polsce. Prowadziła seminaria poświęcone tej problematyce na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1996–1998.

W ramach współpracy z Instytutem Spraw Publicznych opublikowała dwie prace Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej (1998) oraz Wizerunek kobiety w polskiej debacie publicznej (1999). Jest także autorką przekładów oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu filozofii feministycznej i gender studies, które ukazywały się w "Społeczeństwie Otwartym", "Edukacji Filozoficznej", "Przeglądzie Filozoficznym", "Tekstach Drugich", "Odrze", "Czasie Kultury", "Twórczości", "Gazecie Wyborczej" i nowojorskim "Nowym Dzienniku". Jako stypendystka programu Tempus, Fundacji Kosciuszkowskiej i rządu japońskigo Joanna Bator pracowała kolejno na uniwersytetach w Londynie (1998/1999), Nowym Jorku (1999/2000) i Tokio (2001/2002). Obecne jej zainteresownia bliższe są literaturze niż filozofii, a autorka podróżuje po świecie zbierając materiały do kolejnej książki.