• Issuu

Matka Teresa

Urodziła się w 1910 roku w Skopje jako Agnes Gonxha Bojaxhiu. W wieku osiemnastu lat wstąpiła do zakonu Loretanek, przyjmując imię Teresa. Wyjechała na misję do Indii, gdzie w 1950 roku zainicjowała działalność Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Pomagała trędowatym, bezdomnym i umierającym, zakładała hospicja, sierocińce i szpitale, wpierw w Kalkucie, a następnie na całym świecie. W 1979 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Zmarła w 1997 roku. W 2003 roku została beatyfikowana.