• Issuu

Georges Poulet

(1902–1991) 
Belgijski teoretyk literatury i eseista, główny przedstawiciel francuskiej krytyki tematycznej, wraz z Marcelem Raymondem, Albertem Béguinem, Jeanem Roussetem i Jeanem Starobinskim członek tak zwanej Szkoły Genewskiej w badaniach nad literaturą. Poulet odebrał wykształcenia na Uniwersytecie w Liège, gdzie uzyskał kolejne stopnie naukowe. Piastował stanowisko profesora języka francuskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, Baltimore (Uniwersytet Johna Hopkinsa), a także w Zurychu. Opublikował między innymi Etudes sur le temps humain (1949), Les Metamorphoses du cercle (1961) i Le point de départ (1964). W Polsce ukazały się książki Kobieta pod zwrotnikami (1929), Metamorfozy czasu (1977) i Myśl nieokreślona (2004).