• Issuu

Grażyna Borkowska

Dr hab. Grażyna Borkowska jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN. Habilitowała się z polskiej literatury kobiecej XIX i XX w. Jest autorką m.in. książek: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Pozytywiści i inni, Maria Dąbrowska i Stanisław Stempkowski.