• Issuu

Maria Żmigrodzka

(1922–2000
Historyk literatury, tłumacz, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Autorka wielu prac poświęconych historii literatury XIX wieku, opublikowała między innymi: Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna (1957), Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu (1965), O prozie narracyjnej Słowackiego (1960) oraz wspólnie z Marią Janion Romantyzm i historię (1978, wyd. 2 – 2001).