• Issuu

Jean-Luc Nancy

Filozof francuski, urodzony w roku 1940, studiował biologię i filozofię na paryskiej Sorbonie. Pracę doktorską napisał pod kierunkiem Paula Ricoeura, natomiast kolokwium habilitacyjne zdał przed radą naukową złożoną między innymi z G. Granela, J. Derridy i F. Lyotarda. Pracował jako wykładowca filozofii na uczelniach w Colmar i Strasbourgu. Prowadził wykłady na Freie Universität w Berlinie oraz na uniwersytetach w Irvine, San Diego oraz Berkeley. Gościły go placówki naukowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckim, Rumunii. Jest współtwórcą Międzynarodowego Parlamentu Pisarzy w Strasbourgu (Carrefour des littératures, 1993) oraz inicjatorem rozlicznych przedsięwzięć naukowych, artystycznych i wydawniczych (współautor kolekcji La philosophie en effet przy wyd. Flammarion, a później Galilée). Obejmował wysokie stanowiska państwowe w obszarze kultury i nauki. W kwietniu 1995 roku w uznaniu zasług dla kultury francuskiej został odznaczony Orderem Kawalerskim. Jego dorobek pisarski to ponad 30 pozycji książkowych tłumaczonych na wiele języków świata, ponad 80 pozycji książkowych powstałych we współpracy z innymi myślicielami, cenione przekłady dzieł Nietzschego i Benjamina oraz około 250 artykułów naukowych w prasie francuskiej i zagranicznej. Najważniejsze to L’absolu littéraire (z Ph. Lacoue-Labarthem, 1978), Ego sum (1979), La communauté désoeuvrée (1986), Le poids d’une pensée (1991), Corpus (1992), Le sens du monde (1993), Les Muses (1994), Être singulier pluriel (1996), Hegel. L’inquiétude du négatif (1997).

Książki tego autora: