• Issuu

Urszula Czartoryska

(19341998) 
Historyk, teoretyk i krytyk sztuki, eseistka. W latach 19671977 publikowała teksty krytyczne i naukowe oraz organizowała wystawy; w latach 19701996 wykładała historię fotografii i historię sztuki XX wieku. Od 1roku 973 do 1989 pracowała jako członek redakcji kwartalnika "Fotografia". Od roku 1977 aż do śmierci była Kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi. Opublikowała m.in. Od pop-artu do sztuki konceptualnej (1974), ponadto była redaktorem wielu książek i katalogów poświęconych sztuce współczesnej.