• Issuu

Boris Fiodorowicz Jegorow

Jeden z najwybitniejszych badaczy literatury rosyjskiej XIX wieku. Wieloletni przyjaciel i współpracownik Jurija Łotmana, współtwórca słynnej tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki kultury, jeden z redaktorów serii semiotycznej Prace o systemach znakowych wydawanej przez uniwersytet w Tartu (Estonia).

Książki tego autora: