• Issuu

Wojciech Owczarski

Doktor, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (Zakład Dramatu, Teatru i Filmu). W 1994 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim i został zatrudniony jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej. Rozprawę doktorską o wyobraźni poetyckiej Adama Mickiewicza obronił w roku 2001 (promotorem był prof. Zbigniew Majchrowski). Wydał trzy książki autorskie: Diabeł w dramacie polskim. (Z dziejów motywu), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996; O bohaterach II części „Dziadów”, Wydawnicwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998; Mickiewiczowskie figury wyobraźni, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002. Współredagował (wraz ze Zbigniewem Majchrowskim) pracę zbiorową Mickiewicz. Sen i widzenie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. Opublikował liczne artykuły w tomach zbiorowych, a także szkice historycznoliterackie, eseje i recenzje teatralne, m.in. na łamach „Twórczości”, „Odry”, „Dialogu” i „Teatru”. Zajmuje się historią literatury (wieku XIX i XX) oraz teatrologią i krytyką teatralną. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ma żonę Lidię i konia Oliwiera.