• Issuu

Andrzej Żuławski

(ur. 1940) 
Reżyser, pisarz, poeta, felietonista. Studiował w paryskiej szkole filmowej IDHEC, filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (1961) oraz nauki polityczne na paryskiej Sorbonie (1962-1964). Jednocześnie publikował swoje poezje we „Współczesności” (1961) i teksty krytyczne w tygodniku „Film” oraz miesięczniku „Kino” (1966-1967). Od 1975 roku pracuje we Francji. Opublikował kilkanaście książek, m. in. powieści: Il était un verger (1992), Lity bór (1991), W oczach tygrysa (1993), Ogród miłości, Jonasz (1993). W 1996 roku został udekorowany Orderem Sztuki i Literatury, najwyższym francuskim odznaczeniem kulturalnym. Najwięcej wyróżnień międzynarodowych zdobył film Possession, znalazł się on wśród kandydatów do Złotej Palmy na MFF w Cannes w 1981 roku.

Książki tego autora: