• Issuu

Katarzyna Osińska

Filolog rosyjski, od 1992 pracownik naukowy w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Publikowała między innymi w czasopismach: „Dialog”, „Didaskalia”, „Literatura na Świecie”, „Pamiętnik Teatralny”, „Teatr”. Zajmuje się teatrem rosyjskim XX wieku, a w szczególności jego studyjnym nurtem. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również najnowszy teatr rosyjski, zwłaszcza twórczość Anatolija Wasiljewa. Jest autorką książek: Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku (1997) oraz Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku. Wybrane zagadnienia (1997). Napisała także rozdziały o dramaturgii rosyjskiej do Historii literatury rosyjskiej XX wieku pod redakcją Andrzeja Drawicza, (1997, 2002).