• Issuu

Krzysztof Obłój

Profesor, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Wykładał także w zagranicznych, renomowanych szkołach biznesu (między innymi Yale University, University of Illinois, Ecole Nationale de Ponts et Chaussées). Współtwórca i Dyrektor Programu Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor programowy Polskiej Rady Prezesów The Conference Board. Ceniony doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm, jak SAP Polska, GlaxoSmithKline, Lukas Bank, Media Express czy PKN Orlen. Autor wielu książek i publikacji z dziedziny ekonomii i zarządzania. Napisał między innymi Strategię sukcesu firmy (1995), Strategię organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (1998), Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji (2002).