• Issuu

Maria Gołębiewska

Adiunkt w Zespole Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Prowadzi zajęcia poświęcone zagadnieniom filozofii kultury i badaniom nad mediami na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się filozofią współczesną, teoriami komunikacji i badaniami mediów; autorka książki Między wątpieniem a pewnością. O związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalizmu (2003).

Książki tego autora: