• Issuu

Józef Bachórz

(ur. 1934) 
Historyk literatury, edytor, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz zespołu redakcyjnego Gdańskich Zeszytów Humanistycznych, Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego UG oraz Rocznika Sopockiego. Od 1981 roku należy do komitetu redakcyjnego Dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, a od 1990 – Rady Naukowej IBL. Autor wielu prac z dziedziny historii literatury XIX wieku – między innymi Poszukiwanie realizmu (1972) i Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studium o powieściach Józefa Korzeniowskiego (1979). Współredaktor (wraz z Aliną Kowalczykową) Słownika literatury polskiej XIX wieku (1989). Opracował dla serii Biblioteki Narodowej Lalkę i Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa oraz Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.