• Issuu

Anna Grześkowiak-Krwawicz

Gdańszczanka z urodzenia, warszawianka z wyboru (męża), historyk, docent w Instytucie Badań Literackich PAN. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest wiek XVIII, a szczególnie polska myśl polityczna tego okresu oraz kultura oświecenia. Wydała na ten temat kilka książek i wiele artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i jego wieloletni sekretarz, a obecnie wiceprezes.

Książki tego autora: