• Issuu

Mateusz Kanabrodzki

(ur. 1971)
Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST (obecnie Akademia Teatralna). Pracuje w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW, gdzie w 2002 roku obronił doktorat Żywioł materialno-cielesny w utworach Georgia Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mikrona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara. Autor wydanej nakładem Towarzystwa Kultury Teatralnej pracy magisterskiej Dziecięcy język teatru (Łódź 1997) na temat zabaw dziecięcych i ich recepcji teatralnej, laureat nagrody w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Publikował w „Dialogu”, „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Więzi”. Zajmuje się antropologią widowisk, szczególnie tym jej punktem, w którym krzyżują się kategorie spojrzenia, ciała, głosu.

Książki tego autora: