• Issuu

Jacek Kardaszewski

(ur. 1958) 
Studiował filozofię, socjologię, ekonomię, marketing oraz architekturę w Polsce oraz Kanadzie. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych. Wykłada mikroekonomię, makroekonomię oraz etykę biznesu w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w Łodzi, a także filozofię i filozofię społeczną w Wyższej Szkole Kupieckiej również w Łodzi. Jest ideowym spadkobiercą Markiza de Sade oraz Lorda Keynesa.

Książki tego autora: