• Issuu

Marek Zaleski

(ur. 1952) 
Historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz współredaktor kwartalnika „Res Publica Nowa”, autor książek i szkiców poświęconych polskiej literaturze współczesnej. Opublikował Przygodę drugiej awangardy (Wrocław 1984, 2000) oraz zbiór wyróżnionych nagrodą Fundacji Kościelskich szkiców Mądremu biada? (Paryż 1990), jest też współredaktorem tomu Maski współczesności (Warszawa 2001).