• Issuu

Paweł Zbierski

Publicysta, reporter. Zainteresowany wielokulturowością Polski oraz pograniczami kultur i języków. Od 1987 roku pracował w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego, potem był redaktorem naczelnym gdańskiego Oddziału „Gazety Wyborczej”. Publikował w prasie codziennej i tygodnikach. Autor dwujęzycznej (polsko-ukraińskiej) pracy Ukraina Słowackiego – pisanej pod kierunkiem Marii Żmigrodzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współzałożyciel towarzystwa Polska-Niemcy oraz Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego w Gdańsku. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Najmłodszy uczeń Lecha Bądkowskiego. Jest zwolennikiem promowania kultury małych ojczyzn. Na co dzień dziennikarz w gdańskim Oddziale TVP.