• Issuu

Piotr Sommer

Poeta, eseista i tłumacz, od roku 1994 redaktor naczelny „Literatury na Świecie”. Opublikował zbiory wierszy W krześle (1977), Pamiątki po nas (1980), Kolejny świat (1983), Czynnik liryczny (1986), Czynnik liryczny i inne wiersze (1988), Nowe stosunki wyrazów (1997), Piosenka pasterska (1999), tom szkiców literackich Smak detalu (1995), liczne przekłady z poezji amerykańskiej, angielskiej i irlandzkiej (John Ashbery, John Berryman, John Cage, Douglas Dunn, D. J. Enright, Seamus Heaney, Kenneth Koch, Michael Longley, Robert Lowell, Derek Mahon, Frank O’Hara, Charles Reznikoff), a także między innymi Antologię nowej poezji brytyjskiej (1983), Sześciu poetów północnoirlandzkich (1993), Zapisy rozmów: Wywiady z poetami brytyjskimi (1985) i Artykuły pochodzenia zagranicznego (1996).

Książki tego autora: