• Issuu

Artur Pruszyński

(ur. 1961)
Pracownik Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W roku 2001 otrzymał wyróżnienie Archiwum Emigracji (UMK w Toruniu) za rozprawę doktorską pod tytułem Gry intersemiotyczne w dziele Stefana Themersona. Prowadzi badania komparatystyczne związków literatury z innymi formami komunikacji.

Książki tego autora: