• Issuu

Andrzej Gwóźdź

jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie kieruje Zakładem Filmoznawstwa i Wiedzy o” Mediach. Był również pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, profesorem gościnnym uniwersytetów w Konstancji i Szanghaju oraz wykładowca uczelni w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Autor kilku monografii, m.in. Obrazy i rzeczy. Film miedzy mediami (1997, 2003), Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders (2005), Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego (2011), redaktor kilkudziesięciu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, historii myśli filmowej czy dziejów kina na Górnym Śląsku. W ostatnim czasie pod jego redakcja ukazały się m.in. praca zbiorowa W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali (współredakcja: Margarete Wach, 2017) oraz monografia Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949 (2018). Inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.