• Issuu

Beata Purc-Stępniak

Historyk sztuki. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą sztuki okresu nowożytnego, głównie malarstwa Europy Północnej i koncentrują się na problemach ikonograficznych oraz teorii sztuki, pragnąc za pomocą integralnego badania dzieła sztuki pokazać jego funkcjonowanie na tle procesów historycznych, ujawniając zachodzące związki z życiem duchowym epoki.

Książki tego autora: