• Issuu

Michel Vovelle

(ur. 1933)
Emerytowany profesor Sorbony, przez dziesięć lat kierował Instytutem Rewolucji Francuskiej i przewodniczył komisji badawczej przygotowującej obchody dwusetlecia rewolucji. Obszary jego zainteresowań to historia mentalności oraz historia Rewolucji Francuskiej. Autor między innymi: Piété baroque et déchristianisation: les attitudes devant la mort en Provence au XVIIIe siècle (1973), Mourir autrefois, les attitudes devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles (1974), Idéologies et mentalités (1982), La mentalité révolutionnaire (1988), Combats pour la Révolution française (1993), Les âmes du purgatoire (1996). Zobacz też tekst tego autora w pracy zbiorowej Wymiary śmierci