• Issuu

Barbara Bobrowska

Historyk literatury XIX wieku; pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; przedmiotem jej zainteresowań jest nie tylko literatura piękna, ale i teksty paraliterackie, publicystyczne, krytycznoliterackie, epistolarne i diariuszowe; autorka książek Konopnicka na szlakach romantyków (1997) i Bolesław Prus – mistrz pozytywistycznej kroniki (1999).

Książki tego autora: